SPMO / Služby pro města a obce

Jsme přesvědčeni, že úkolem veřejné správy je s přihlédnutím k veřejnému zájmu rozvíjet svěřené území a uspokojovat potřeby občanů a návštěvníků. Ne řešit záležitosti, které jsou sice pro fungování měst a obcí významné, lze je však mnohem efektivněji zajistit prostřednictvím externích specialistů. A právě tyto služby chceme zajišťovat profesionálně, ve špičkové kvalitě, se zárukou a plnou odpovědností.

DVZ / Dlužníkům vstup zakázán!

Pohledávky trápí většinu podnikatelů a firem. Hlavní problém přitom zpravidla spočívá ve špatném nastavení procesu prevence, správy a řízení pohledávek. A proto přicházíme s projektem Dlužníkům vstup zakázán!, díky kterému může každý snadno a rychle získat potřebné znalosti a dovednosti. Projektem, který pomůže změnit pravidla a minimalizovat riziko vzniku pohledávek po splatnosti.

SP Nemesis / správa pohledávek

Správně nastavené a hlavně dodržované postupy při řízení pohledávek poskytují detailní přehled o platební morálce vašich zákazníků a především mohou velmi usnadnit reakce v okamžiku, kdy klient zapomene zaplatit.

Software pro řízení pohledávek SP Nemesis zautomatizuje celý proces od vzniku pohledávky (vystavení faktury) až po zaplacení (vč. upozornění a upomínání).