Školení

Naše společnost připravuje kurzy, školení, workshopy, konference, odborná vzdělávání, meetingy, teambuildingy nebo zážitkové programy zaměřené na úředníky územně samosprávných celků, ale i pro pracovníky a zaměstnance příspěvkových a zřízených organizací.

Akreditovaná školení

Každý zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do úřadu musí podle § 16 a 17 zákona č. 312/2002 Sb. absolvovat minimálně 18 školících dnů za 3 roky. Naše společnost napomáhá k naplnění těchto povinností formou akreditovaných školení.

Profesní vzdělávání

Pro zvyšování odbornosti a erudovanosti zaměstnanců zabezpečujeme profesní vzdělávání s možností získání MPA, MBA a dalších titulů s přidanou hodnotou. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky jednotlivých oborů.

Vzdělávání o GDPR

Je tomu už rok a pár měsíců, co vešlo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme si pro vás připravili semináře zaměřené na města a školská zařízení, neboť právě jim není v médiích a nejrůznějších školeních věnována dostatečná pozornost.

Nevšední vzdělávání

Dále nabízíme i semináře, zaměřené na získání nových soft i hard skills v méně tradičních odvětvích. Příkladem může být Etiketa či Jak správně oddávat a další.

E-learning

V této sekci naleznete naše online školení, kurzy, semináře a přednášky. Pro E-learning využíváme mnoha institucemi proveřený výukový program Moodle.